", , "
 
     + - ( ) x
. .
 
<---
*: 
 
:
©Nikolay Artemyev, 2018